Junior och Elit

I tätt samarbete med klubben driver vi junior och elitverksamheten på Wäsby. Från de allra minsta som leker på golfkul till våra elitspelare som du hittar på både golfgymnasium, college och de svenska tourerna.

Vi har idag en en positiv tillströmning av juniorer och jobbar hela tiden för att den ska både öka och bli ännu bättre. Med en barnvänlig anläggning som dessutom är som gjord för att börja spela golf i tidig ålder med en 6håls korthålsbana får du snabbt komma ut och spela golf.

Det övergripande visionen är

"En välkomnande och inkluderande miljö som fostrar både golfaren och medmänniskan där golfens traditioner, glädje och engagemang är grundstenar. Utifrån varje enskilds förutsättning och ambition vill vi inspirera till mer och bättre spel på bana och erbjuda bästa möjligheter för den som önskar ha golf som förstaval. Vår ambition är att våra nyaste medlemmar så fort som möjligt går från att gå på golf till att spela golf"

Deltagarna delas in i grupper och träningen anpassas till deltagarnas nivå och ålder. PGAtränare är ansvariga för all gruppträning. Till sin hjälp har pro vuxna ledare och ibland också yngre hjälptränare. Grupperna delas in

Tävlingsinriktade grupper

Här finns klubbens bästa juniorer och talanger som gillar att spela, träna och tävla. Spelarna tränar året runt. 

Juniorträning Bredd

Deltagarna har handicap och vana från spel på bana. Träningen syftar till att göra deltagarna till bättre golfspelare som gör spelet ännu roligare. Träning vår och höst samt gemensam avslutning med alla grupper.

Golfkul

I dessa grupper har vi både våra yngsta spelare men också dom som precis har startat sin golfkarriär. Vi har kul, går igenom grunderna och börjar i ett tidigt skede träna och spela på vår korthålsbana. Målsättningen är att knattarna ska tycka det är naturligt att spela på banan och redan här kan dom spela utan tränare på vår fina sexhålsbana. Stor vikt läggs vid säkerhet och uppträdande på banan.